Postkasseanlæg
Navneskilte


Postkasseanlæg i opgangene

 

 

Navneskilte på postkasserne:  Brevkasserne  er ved opsætningen forsynet med navneskilte hvor teksten er nøje som teksten på dørtelefontavlernes navneskilte. Herefter opdaterer den enkelte beboer selv sit navneskilt – her anbefaler vi at man henter en skabelon fra EDEN PARK’s hjemmeside: 

 

www.edenpark.dk

 

klik på Downloads,
’Skabeloner til navneskilte’ ,
og dernæst ’Skabelon til navneskilte (13,6 X 65) Downloads’ og du er i gang…..

 

Beboere uden it-opkobling kan få hjælp hos et medlem af Bestyrelsen – eller spørg en nabo!

 

For god ordens skyld:  Ved ændringer af navneskilte i dørtelefontavler:  Kontakt fortsat vicevært John Panduro.

 

Nem adgang for postbuddet:  Postvæsnets vejledning siger direkte:  Der skal være ’let og uhindret adgang for postbuddet’. Og det vil sige, at henstillede genstande foran postkaserne vil blive fjernet.

 

Pensionister:   For pensionister, der er fyldt 65 år bliver der mulighed for, at Post DK ’omdeler forsendelser direkte til boligen’, som det hedder.  Anmodning om aflevering af forsendelserne direkte til boligen skal rettes til det lokale posthus (Hellerup Postkontor).

 

Vedligeholdelse og reparation:  Ved slid og evt. reparation retter ejeren selv henvendelse til:

Eden Park A/S

Buchwaldsgade 51 · DK-5000 Odense C ·

Tlf. +45 63 13 99 30 · Fax +45 66 13 99 29

info@edenpark.dk · www.edenpark.dk ·

  Udgiften afholdes af ejeren.

 

Forsikring: 

 

Selve brevkasserne:  De opsatte brevkasserer er ’fast inventar’ og dækkes således af F/F Callisensvej 10-20’s bygningsforsikring, dog ikke hærværk.  Ved forsikringsskader: Altid henvendelse til

 

Vicevært John Panduro:   Telefon: 20 33 13 91

e-mail:  john@panduromail.dk

 

eller administrator.

 

Indhold:  Det må antages at de fleste familieforsikringer med såkaldt ’indboforsikring’ dækker simpelt tyveri fra brevkasserne – mens tyveri af ’særlig personlige effekter’ (dyre ure, smykker, osv.) antagelig IKKE dækkes. Ved tvivl:  Undersøg hos eget  forsikringsselskab.

 

 

Nej tak til reklamer:

 

De af beboerne der har gemt de nye mærkater fra Post DK kan klæbe dem op og slippe for reklamer!  Andre kan fra Post DK rekvirere mærkater – den eneste måde at undgå reklamer på.

 

Til lykke med jeres nye brevkasser.  Tag godt imod dem og husk ’….at fronten på brevkasserne er at betragte som et udsnit af jeres egen hoveddør’.

                                                              

 

Gå til top

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye navneskilte til dørtelefoner

Når der sker ændringer beder vi om, at beboerne hurtigt retter henvendelse til:

 

Vicevært John Panduro

e-mail:  john@panduromail.dk

Telefon:  20 33 13 91

 

som så monterer nye skilte.

 

Undlad at sætte klistermærker op på dørtelefontavlen.  Ved salg af lejlighed skal der gives besked til ejendomsmægler om at vi ikke vil have deres selvklæbende mærkater sat op!

 

Bestyrelsen 

12. Februar 2008

 

Gå til top