Husets historie - fortalt af Povl Buddig Johansen

Trappestenen - et "arkŠologisk" fund